ZYZAPIN 7,5 MG 28 FILM KAPLI TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZYZAPİN® 7.5 mg mm tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Olanzapin

Her film tablet 7.5 mg olanzapin içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, hidroksipropil selüloz (E463), krospovidon,

mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat (E572), titanyum dioksit (E l71), hidroksipropil

metil selüloz (E464), polietilen glikol, polisorbat 80 (E433), polivinil alkol, taIk (E553b).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA T ALİMATINI dikkatlice

okuyunuz; çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişiselolaraksizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZYZAPİ~nedir ve ne için kullanılır?

2. ZYZAPİ~'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZYZAPİ~nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZYZAPİ~'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ı. ZYZAPİN® nedir ve ne için kuııanılır?

ZYZAPİN® 28 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. ZYZAPİN® film kaplı

tabletler beyaz renkli, yuvarlak, bikonveks, film tabletlerdir.

1/9 ZYZAPİN@ antipsikotikler adı verilen bir ilaç grubuna aittir ve aşağıdaki durumlann...