ZYZAPIN 20 MG 28 FILM KAPLI TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZYZAPİN@ 20 mg fıbn tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Olanzapin

Her film tablet 20 mg olanzapin içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, hidroksipropil selüloz (E463), krospovidon,

mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat (E5?2), titanyum dioksit (EI?I), hidroksipropil

metil selüloz (E464), polietilen glikol, polisorbat 80 (E433), polivinil alkol, taIk (E553b)

kırmızı demir oksit (El72).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATıNı dikkatlice

okuyunuz; çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişiselolarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZYZAPİ~nedir ve ne için kuUanılır?

2. ZYZApi~'ikuUanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZYZAPİ~nasıl kullanılır?

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

5. ZYZAPİ~'in saklanması

Başlıklan yer almaktadır.

ı. ZYZAPİN@ nedir ve ne için kullanılır?

ZYZAPİN@ 28, 56 ve 84 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. ZYZAPİN@

film kaplı tabletler pembe, yuvarlak ve tabletlerin bir yüzü çentiklidir.

1/9 ZYZAPİN® antipsikotikler adı verilen ...