ZYZAPIN 15 MG 28 FILM KAPLI TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZYZAPİN® 15 mg tum tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Olanzapin

Her film tablet 15 mg olanzapin içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, hidroksipropil selüloz (E463), krospovidon,

mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat (E572), titanyum dioksit (E171), hidroksipropil

metil selüloz (E464), polietilen glikol, polisorbat 80 (E433), polivinil alkol, talk (E553b)

indigo karmin alüminyum lak (E132).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA T ALİMATıNı dikkatlice

okuyunuz; çünkü sİZin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişiselolarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. haç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZYZAPİ~nedir ve ne için kullanılır?

ı. ZYZAPİ~'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZYZAPİ~ nasıl kuRanılır?

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

5. ZYZAPİ~'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ZYZAPİN® nedir ve ne için kullanılır?

ZYZAPİN® 28, 56 ve 84 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. ZYZAPİN®

film kaplı tabletler mavi, yuvarlak ve tabletlerin bir yüzü çentiklidir.

1/9 ZYZAPİN® antipsikotikler ad...