ZYTIGA 250 MG TABLET (120 TABLET) - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZYTIGA 250 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir tablet 250 mg abirateron asetat içerir.

• Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı), mikrokristalin selüloz,

kroskarmelloz sodyum, povidon (K29/K32), sodyum lauril sülfat, magnezyum stearat,

koloidal silikon dioksit

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan

etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZYTIGA nedir ve ne için kullanılır?

2. ZYTIGA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZYTIGA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZYTIGA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1 1. ZYTIGA nedir ve ne için kullanılır?

- ZYTIGA, etkin madde olarak abirateron asetat içermektedir. ZYTI...