ZYRTEC 10 MG 20 ML ORAL DAMLA - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZYRTEC® 10 mg/ml oral damla

Ağızdan alınır.

- Etkin madde: Setirizin dihidroklorür (Her bir ml'si 10 mg setirizin dihidroklorür

içermektedir.)

- Yardımcı maddeler: Gliserol, propilen glikol, sodyum sakkarin, metil paraben, propil

paraben, sodyum asetat, glasiyel asetik asit ve saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

- Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı

kullandığınızı doktora söyleyiniz.

- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız .

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZYRTEC® nedir ve ne için kullanılır?

2. ZYRTEC® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZYRTEC® nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZYRTEC®’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ZYRTEC® nedir ve ne için kullanılır?

ZYRTEC®, hafif tatlı ve keskin aromalı berrak ve renksiz bir çözeltidir. ZYRTEC® Oral

Damla, şeffaf plastik damlalıklı ve beyaz plastik kapaklı 20 mL’lik renkli şişelerde sunulur.

ZYRTEC® alerjik nezle ve nedeni bilinmeyen müzmin (kronik) kurdeşen tedavisinde

kullanılan bir ilaçtır.

ZYRTEC®;

Erişkinler ile 2 yaş ve üzer...