ZYRTEC 10 MG 20 ML ORAL DAMLA - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ZYRTEC® 10 mg/ml oral damla

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Setirizin dihidroklorür ....................................... 10 mg

Yardımcı maddeler:

Metil parahidroksibenzoat ................................ 1,35 mg/ml

Propil parahidroksibenzoat ............................... 0,15 mg/ml

Sodyum sakkarin ............................................... 10 mg/ml

Sodyum asetat ................................................... 10 mg/ml

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’ e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Oral damla

Hafif tatlı ve keskin aromalı berrak ve renksiz çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

ZYRTEC; erişkinler ile 2 yaş ve üzeri çocuklarda:

Alerjik rinitin nazal ve oküler semptomlarının tedavisinde ve kronik idiopatik ürtikerin

semptomlarının tedavisinde endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

2-6 yaş arasındaki çocuklarda: Günde iki kez 2,5 mg (günde iki kez 5 damla)

6-12 yaş arasındaki çocuklarda: Günde iki kez 5 mg (günde iki kez 10 damla)

12 yaş üstü adölesan ve erişkinlerde: Günde bir kez 10 mg (günde bir kez 20 damla)

Uygulama şekli:

ZYRTEC ağızdan kullanım içindir.

ZYRTEC, bir kaşığa damlatılarak ya da bir miktar sıvı içinde seyreltilerek alınmalıdır.

1 Eğer seyreltme yapılacaksa, özellikle çocuklara uygulama esnasında, damlaların ekleneceği su

hacminin hastanın yutabileceği su miktarına göre ayarlanması gerekir. Seyreltilmiş çözelti

hemen alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Doz aralıkları kişinin böbrek fonksiyonlarına göre ayarlanır. Aşağıdaki tabloyu kullanarak

gösterildiği şekilde dozu ayarlanır. Bu tabloyu kullanabilmek için hastanın kreatinin ...