ZYPREXA VELOTAB 5 MG 28 AGIZDA DAGILABILIR TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZYPREXA VELOTAB 5 mg ağızda dağılabilir tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Olanzapin

Her ağızda dağılabilir tablet 5 mg olanzapin içerir.

• Yardımcı maddeler: jelatin (sığır kaynaklı), mannitol (E421), aspartam (E951),

sodyum metil parahidroksibenzoat (E219) ve sodyum propil parahidroksibenzoat

(E217).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. ZYPREXA VELOTAB nedir ve ne için kullanılır?

2. ZYPREXA VELOTAB’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZYPREXA VELOTAB nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZYPREXA VELOTAB’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ZYPREXA VELOTAB nedir ve ne için kullanılır?

ZYPREXA VELOTAB 28 tabletlik blister strip ambalajlarda kullanıma sunulmuş olup bir

kutusunda her biri 7 ağızda dağılabilir tablet ihtiva eden 4 adet blister strip mevcuttur.

ZYPREXA VELOTAB ağızda dağılabilir tabletler yuvarlak ve sarı renktedir.

ZYPREXA VELOTAB olanzapin adlı etkin maddeyi içerir. ZYPREXA VELOTAB

antipsikotikler adı verilen bir ilaç grubuna aittir ve aşağıdaki durum...