ZYNALL 30 MG/ 5 ML SURUP (100 ML) - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZYNALL 30 mg/ 5 ml Şurup

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her5 ml (1 ölçek)şurup 30 mg çinko (çinko sülfat monohidrat halinde)

Yardımcı maddeler: Metil paraben sodyum, sorbitol, sitrik asit anhidrus, sukroz, sodyum

sakarin, portakal aroması, sunset sarısı (E-110), NaOH çözeltisi, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Dahasonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZYNALL nedir ve ne için kullanılır?

2. ZYNALL’i kullanmadan önce dikkat edilmesigerekenler

3. ZYNALL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZYNALL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ZYNALL nedir ve ne için kullanılır?

ZYNALL, çinko içeren şuruptur.

100 ml’lik amber renkli şişede, 5 ml’lik 2.5 ve 5 ml’ye işaretli kaşık ölçek ve 1 adet 5 ml’lik

pipet ile beraber sunulur.

Çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde kullanılır.

2. ZYNALL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZYNALL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ<...