ZYNALL 30 MG/ 5 ML SURUP (100 ML) - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ZYNALL30 mg/5 ml Şurup

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her 5 ml (1 ölçek) şurup,

Etkin madde:

Çinko (çinko sülfat monohidrat halinde) 30mgiçerir.

Yardımcı maddeler:

Sukroz 375 mg

Metil paraben sodyum 5 mg

Sodyum sakarin 10 mg

Sorbitol 2500 mg

Sunset Sarısı (E-110) 0.125mg

Yardımcı maddeler için Bölüm 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Şurup

Turuncu renkli, berrak çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.Terapötik endikasyonlar

Çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde kullanılır.

4.2.Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; günde bir kez aşağıda

belirtilen ölçekte kullanılır.

Yaş Elementer çinko Tolere Edilen Doz Ölçek

(mg) (mg)

6-12 aylık 3 5 0.5 ml pipetle

(=3 mg çinko)

1-3 yaş 3 7 1 ml pipetle

(=6 mg çinko)

4-8 yaş 5 12 1.5 ml pipetle

(=9 mg çinko)

9-13 yaş 8 20 2.5 ml pipetle veya ½ kaşık

(=15 mg çinko)

- 1-14-18 yaş 10 30 3 ml pipetle

(=18 mg çinko)

19-üzeri 10 40 5 ml pipetle veya 1 kaşık

yetişkinler (=30 mg çinko)

“1 ml şurup 6 mg çinko içermektedir.”

Uygulama şekli:

Sadece ağızdan kullanım içindir.

Yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte ölçek kaşığı veya doz ayarlı

pipet vasıtasıyla kullanılabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: ZYNALL’ in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan

hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Böbrek yetmezliğinde çinkonun vücuttaki birikimi artabilir, bu nedenle böbrek

yetmezliği durumlarında dikkatli olunmalıdır.

Pediyatrik popülasyon: ZYNALL pediyatrik hastalarda pozolo...