ZYGOSIS 40 MG IV ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN LIYOFILIZE TOZ 1 FLAKON - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZYGOSİS 40 mg I.V. enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz

Yalnızca damar içine uygulanır.

Steril

Etkin madde: Her flakon 40 mg pantoprazole eşdeğer 45,1 mg pantoprazol sodyum

seskihidrat içerir.

• Yardımcı madde(ler): Disodyum edetat dihidrat, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz; çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZYGOSİS nedir ve ne için kullanılır?

2. ZYGOSİS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZYGOSİS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZYGOSİS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ZYGOSİS nedir ve ne için kullanılır?

ZYGOSİS beyaz, hemen hemen beyaz enjeksiyonluk tozdur. Sulandırıldığında berrak çözelti

haline dönüşür. 40 mg toz içeren renksiz cam flakon şişe içerisinde yer alır. 1 flakonda

ambalajlanmıştır.

ZYGOSİS “proton pompası inhibitörü” olarak bilinen ilaçlardan biridir. Midenizde asit

oluşumunu azaltır. Midede asit nedeniyle olu...