ZYGOSIS 40 MG IV ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN LIYOFILIZE TOZ 1 FLAKON - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ZYGOSİS 40 mg I.V. enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz

Steril

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

40 mg pantoprazole eşdeğer 45,1 mg pantoprazol sodyum seskihidrat

Yardımcı maddeler:

Disodyum edetat dihidrat 1 mg

Sodyum hidroksit k.m.

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti için toz

Beyaz hemen hemen beyaz toz, sulandırıldığında berrak çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

- Gastroözofageal reflü hastalığı,

- Gastrik ve duodenal ülser,

- Akut kanamalı gastrik veya duodenal ülserli hastalarda, hemostazın kısa süreli

idamesinde ve tekrar kanamanın önlemesinde,

- Zollinger Ellison Sendromu ve diğer patolojik hipersekresyonlu durumlarda

kullanılmak üzere endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Bu ilaç bir sağlık profesyoneli tarafından ve uygun medikal kontrol altında uygulanmalıdır.

İntravenöz kullanım oral yolla uygulama mümkün olmadığı durumda önerilir. İntravenöz

kullanımda 7 güne kadar veriler mevcuttur. Bu nedenle, oral tedavinin uygulanabileceği

durumda, ZYGOSİS i.v. uygulaması kesilmeli ve onun yerine oral 40 mg pantoprazol

başlanmalıdır.

Duodenal ülser, gastrik ülser, orta ve ileri derecede gastroözofageal reflü tedavisinde:

Önerilen intravenöz doz günde bir flakondur (40 mg pantoprazol).

Akut kanamalı gastrik veya duodenal ülserli hastalarda, hemostazın kısa süreli idamesinde ve

tekrar kanamanın önlemesinde:

Akut kanamalı gastrik veya duodenal ülserli hastalarda 80 mg, 2-15 dakikada bolus infüzyon

şeklinde uygulanmalı ve ardından 3 gün (72 saat) boyunca 8 mg/saat olacak şekilde devamlı

intravenöz infüzyon uygulanmalıdı...