ZYDENA 100 MG 2 FILM TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZYDENA® 100 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Bir tablet 100 mg udenafil içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz, mısır nişastası, kolloidal silikon dioksit, düşük sübstitüe

hidroksipropil selüloz, hidroksipropil selüloz LF, talk, magnezyum stearat,

hidroksipropilmetil selüloz 2910, titanyum dioksit, Sunset Yellow FCF.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZYDENA® nedir ve ne için kullanılır?

2. ZYDENA®’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZYDENA® nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZYDENA®’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ZYDENA® nedir ve ne için kullanılır?

ZYDENA®, bir yüzünde 100 diğer yüzünde ise ZY işareti baskılı, açık turuncu renkte, film

kaplı oval tabletlerdir.

Tabletler 2 veya 4 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

ZYDENA®, etkin madde olarak udenafil içeren ve fosfodiesteraz tip 5 (PDE5) inhibitörleri

adı...