ZYBAN 150 MG YAVAS SALIMLI FILM KAPLI TABLET (60 TABLET) - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZYBAN 150 mg yavaş salımlı film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her tablette 150 mg bupropiyon hidroklorür içerir.

• Yardımcı maddeler: Mikrokristalize selüloz, hipromelloz, sistein hidroklorür, magnezyum

stearat, brezilya balmumu, makrogol, titanyum dioksit (E171), siyah demir oksit (E172), izopropil

alkol, propilen glikol.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz,

çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya

düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZYBAN nedir ve ne için kullanılır?

2. ZYBAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZYBAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZYBAN’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ZYBAN nedir ve ne için kullanılır?

• ZYBAN, beyaz, yuvarlak, bir tarafı baskısız, diğer tarafı siyah mürekkep ile ‘GX CH7’ baskılı,

yavaş salımlı olarak etki gösteren film kaplı tablettir. Her bir tablet, 150 mg bupropiyon

hidroklorür içerir. Bupropiyon hidroklorür, antidepresanlar (depresyon/ruhsal çöküntü

t...