ZYBAN 150 MG YAVAS SALIMLI FILM KAPLI TABLET (60 TABLET) - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ZYBAN 150 mg yavaş salımlı film tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her tablette;

Bupropiyon hidroklorür ............... 150 mg

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için (bkz. Bölüm 6.1)

3. FARMASÖTİK FORM

Yavaş salımlı film tablet.

ZYBAN 150 mg yavaş salımlı film tablet, beyaz, bikonveks, çekirdek kısmı beyaz renkli, film

kaplı, bir tarafı baskısız, diğer tarafı siyah mürekkep ile GX CH7 baskılı tabletlerdir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

ZYBAN, nikotin bağımlılığı tedavisinde sigarayı bırakmaya yardımcı olarak kullanılır.

ZYBAN’ın nikotin bağımlılığının tedavisindeki etkililiği, stabil kardiyovasküler hastalığı

ve/veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan sigara içenlerde ve daha önce sigarayı

bırakmayı denemiş olan sigara içenlerde de gösterilmiştir. (bkz. Farmakodinamik özellikler)

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Erişkinlerde kullanımı

Sigarayı bırakma direktiflerine uygun olarak kullanılmalıdır.

Tedavinin hasta halen sigara içiyorken başlatılması ve ZYBAN ile tedavinin ilk iki haftası

içinde, tercihen ikinci haftada bir “hedef bırakma tarihinin” belirlenmesi önerilmektedir.

Hastalar en az yedi hafta tedavi edilmelidir.

Eğer hasta tedavinin yedinci haftasında sigara içmemeye karşı anlamlı bir gelişme

göstermediyse hasta olasılıkla bu girişimde sigarayı bırakamayacaktır; bu durumda tedavinin

kesilmesi düşünülmelidir.

Nükslerin önlenmesinde günde 300 mg bupropiyon hidroklorürün sistematik değerlendirmesi,

1 yıla kadar süren tedavinin iyi tolere edildiğini ve nüksün önlenmesinde etkili olduğunu

göstermiştir. Sigarayı bırakma girişiminde bulunan birçok hasta birden fazla nüks

yaşayabileceğinden, ZYBAN ile ...