ZOSTEX 125 MG 7 TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZOSTEX® 125 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: 125 mg brivudin

• Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz, laktoz monohidrat (sığır kaynaklı),

magnezyum stearat, povidon K 24-27

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. ZOSTEX nedir ve ne için kullanılır?

2. ZOSTEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZOSTEX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZOSTEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ZOSTEX nedir ve ne için kullanılır?

ZOSTEX etkin madde olarak brivudin içerir. ZOSTEX antiviral etkiye sahiptir ve zonaya

neden olan virüsün (varicella-zoster virüsü) çoğalmasını durdurur.

ZOSTEX, immün sistemi (vücudun bağışıklık sistemi) normal olan erişkinlerde zonanın (herpes

zoster) erken dönem tedavisinde kullanılır.

ZOSTEX kenarları eğimli, beyaz ila beyaza yakın çift düzlemli tabletlerdir.

ZOSTEX 1 ve 7 tablet içeren kutular ile her biri 7 tablet içeren 5 kutudan oluşan çoklu kutu

halinde mevcuttur. Ancak tüm ambalaj formları pazarlayanmayabilir.

2. ZOSTEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler