ZOSTEX 125 MG 7 TABLET - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ZOSTEX 125 mg tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Brivudin 125 mg

Yardımcı madde:

Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı) 37 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Tablet

Konik kenarlı beyaz ila hafif grimsi beyaz arası iki düzlemli tabletler.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

İmmünokompetan erişkinlerde akut herpes zosterin erken dönem tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Erişkinler, yedi gün boyunca her gün bir adet ZOSTEX almalıdır.

Tedaviye mümkün olduğunca erken başlanmalıdır, tercihen kütanöz belirtilerin (genellikle

başlangıçta kızarıklık) ortaya çıkışından sonraki 72 saat içinde veya ilk vezikülden sonra,

48 saat içinde tedaviye başlanmalıdır. Tabletler her gün aynı zamanda alınmalıdır. 7

günlük tedavi dönemi sırasında belirtiler geçmezse veya kötüleşirse, hastanın doktora

danışması tavsiye edilir. Ürün kısa dönem kullanım için endikedir.

Bu tedavi, genellikle yukarıda bahsedilen dozda (7 gün boyunca her gün günde bir tablet

ZOSTEX) alındığında, 50 yaşın üzerindeki hastalarda, postherpetik ağrıların ortaya

çıkması riskini de azaltmaktadır.

İlk tedavi döneminden sonra (7 gün), ikinci bir tedavi dönemi uygulanmamalıdır.

Uygulama şekli:

Ağızdan alınır.

İlaçla birlikte yiyecek alımı, brivudinin emilimini anlamlı bir şekilde etkilememektedir

(bkz. Bölüm 5.2).

1 Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer bozukluklarının bir sonucu olarak, brivudinin sistemik etkisinde

anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir; bu yüzden orta ile ağır karaciğer bozuklukları olan

hastalarda olduğu kadar, orta ile ağır böb...