ZOLTONAR 5 MG/100 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZOLTONAR 5 mg/100 mL İ.V. infüzyon çözeltisi içeren flakon

Steril

Damar içine uygulanır.

- Etkin madde: 100 ml’lik şişeler, 5.330 mg zoledronik asit monohidrata eşdeğer 5 mg

zoledronik asit (susuz) içerir.

- Yardımcı maddeler: Mannitol, sodyum sitrat, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

ok-u yu nuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

- - B u ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı

- do ktorunuza söyleyiniz.

- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZOLTONAR nedir ve ne için kullanılır?

2. ZOLTONAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZOLTONAR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZOLTONAR’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ZOLTONAR nedir ve ne için kullanılır?

ZOLTONAR, damar içine uygulanan berrak, renksiz bir çözeltidir. Doktor veya hemşire

tarafından damarınıza tek seferde verilir.

ZOLTONAR, 100 ml kullanıma hazır infüzyon çözeltisi içeren cam bir şişede

ambalajlanmıştır. Her bir 100 ml’lik şişe, 5 mg zoledronik asit içerir.

ZOLTONAR, bifosfonatlar adı verilen bir ilaç gru...