ZOLKA 5MG/100 ML IV INFUZYON ICIN KONS. COZELTI ICEREN 1 FLAKON - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZOLKA® 5 mg/100 ml I.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

Damar içine uygulanır.

Etkin madde: Her 100 ml konsantre çözelti, 5.0 mg zoledronik aside eşdeğer 5.33 mg

zoledronik asit monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler: Mannitol, sodyum sitrat dihidrat, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin/çocuğunuz için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin/çocuğunuz için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size/çocuğunuza önerilen dozun

dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZOLKA nedir ve ne için kullanılır?

2. ZOLKA’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZOLKA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZOLKA’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ZOLKA nedir ve ne için kullanılır?

ZOLKA, damar içine uygulanan berrak, renksiz bir çözeltidir. Doktor veya hemşire tarafından

damarınıza tek seferde verilir.

ZOLKA, 1 adet 100 ml tip I cam flakon içeren ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Her bir

100 ml’lik şişe, 5 mg zoledronik asit içerir.

ZOLKA, bifosfonatlar adı verilen bir ilaç grubu...