ZOLESTO 5MG/100 ML IV INFUZYONLUK COZELTI - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ZOLESTO 5 mg/100 mL IV infüzyonluk çözelti

Damar içine uygulanır

Steril

- Etkin madde: 100 ml’lik şişeler, 5 mg zoledronik asite (susuz) eşdeğer 5.330 mg

zoledronik asit monohidrat içerir.

- Yardımcı maddeler: Mannitol, sodyum sitrat, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

- Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı

kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZOLESTO nedir ve ne için kullanılır?

2. ZOLESTO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZOLESTO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZOLESTO’nun saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ZOLESTO nedir ve ne için kullanılır?

ZOLESTO, damar içine uygulanan berrak, renksiz bir çözeltidir. Doktor veya hemşire

tarafından damarınıza tek seferde verilir.

ZOLESTO, 100 ml kullanıma hazır infüzyon çözeltisi içeren cam bir şişede

ambalajlanmıştır. Her bir 100 ml’lik şişe, 5 mg zoledronik asit içerir.

ZOLESTO, bifosfonatlar adı verilen bir ilaç grubuna aittir ve...