VALAMOR 200 MG FILM KAPLI TABLET (63 TABLET) - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

VALAMOR 200 mg film kaplı tablet

Oral kullanım içindir.

Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 200 mg ribosiklibe eşdeğer 254.40 mg ribosiklib

süksinat tuzu içerir.

• Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, düşük sübstitüe hidroksipropilselüloz,

krospovidon (Tip A), magnezyum stearat, koloidal silikon dioksit, Siyah demir oksit

(E172), Kırmızı demir oksit (E172), soya lesitin, polivinil alkol (kısmen hidrolize), talk,

titanyum dioksit (E171), ksantan sakızı

▼Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan

etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı

kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VALAMOR nedir ve ne için kullanılır?

2. VALAMOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VALAMOR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5...