TRAVAZOL % 1 + % 0,1 KREM (15 G) - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

TRAVAZOL %1+%0,1 krem

Deriye uygulanır.

Etkin madde:

1 g TRAVAZOL, 10 mg izokonazol nitrat ve 1 mg diflukortolon valerat içerir.

- Yardımcı maddeler:

Likit parafin, polisorbat 60, disodyum EDTA, vazelin, setostearil alkol, sorbitan stearat,

distile su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TRAVAZOL nedir ve ne için kullanılır?

2. TRAVAZOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TRAVAZOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TRAVAZOL’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. TRAVAZOL nedir ve ne için kullanılır?

TRAVAZOL, ağır iltihabi veya ekzemalarla birlikte seyreden (örneğin ellerde, parmak

araları, kasık ve genital bölgelerde) derinin yüzeysel mantar enfeksiyonlarının başlangıç veya

ara tedavisi için kullanılır.

TRAVAZOL’ün ambalaj büyüklüğü 15 g’dır ve 1 g TRAVAZOL 10 mg (%1) izokonazol

nitrat ve 1 mg (%0,1) diflukortolon valerat etkin m...