TRAVAZOL % 1 + % 0,1 KREM (15 G) - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

TRAVAZOL %1+%0,1 krem

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

1 g TRAVAZOL, 10 mg izokonazol nitrat ve 1 mg diflukortolon valerat içerir.

Yardımcı madde(ler):

Setostearil alkol 0,75 g

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Beyaz renkli, kokusuz homojen krem

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

TRAVAZOL, şiddetli iltihabi veya ekzematöz reaksiyonlar ile seyir eden derinin yüzeysel

mantar enfeksiyonlarının (örneğin ellerde, ayak parmaklarının aralarında, kasıklarda ve

genital bölgede) başlangıç ve ara tedavisi için uygundur.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

TRAVAZOL, günde 2 defa uygulanır.

İltihabi ya da ekzematöz belirtilerin kaybolmasını takiben ya da tedavi başlangıcından en geç

2 hafta sonra, TRAVAZOL kesilerek, tedaviye glukokortikoid içermeyen anti-fungal bir

preparat ile devam edilir. Bu, özellikle kasık ve genital bölgeler için geçerlidir.

Uygulama şekli:

Hastalıklı deri bölgesine haricen sürülerek uygulanır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Topikal kortikosteroidlerin yüksek potent, uzun süre, geniş yüzey alanlarında, oklüzyon

altında kullanımı veya eşlik eden karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılması ile

sistemik absorbsiyonu takiben geriye dönüşümlü hipotalamik pituiter adrenal (HPA) eksen

baskılanması meydana gelir.

Pediyatrik popülasyon:

TRAVAZOL 2 yaşında veya daha büyük çocuklara ve adolesanlara uygulandığında doz

ayarlamaları gerekli değildir.

TRAVAZOL'ün 2 yaşından küçük çocuklarda güvenliği ile ilgili sadece kısıtlı veri mevcuttur.

Sistemik absorbsiyonunun ve yan etkilerinin artma riski nedeniyle çocu...