TIENAM IV 500 MG 1 FLAKON - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

TIENAM 500 mg/500 mg İnfüzyonluk Çözelti için Toz

Damar içine uygulanır.

Steril

• Etkin madde(ler): Her bir flakon steril olarak 500 mg imipenem (imipenem monohidrat

olarak) ve 500 mg silastatin (silastatin sodyum olarak) içerir.

• Yardımcı Madde: Sodyum bikarbonat'tır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında :

1. TIENAM I.V. nedir ve ne için kullanılır?

2. TIENAM I.V. 'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TIENAM I.V. nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TIENAM I.V.'nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. TIENAM I.V. nedir ve ne için kullanılır?

TIENAM I.V. damar içine enjeksiyon için uygun seyreltici ile karıştırılabilen kuru toz halinde

bir antibiyotiktir. TIENAM I.V. etkin maddeler olarak imipenem monohidrat ve silastatin

sodyum içerir.

TIENAM I.V. bakterilerin (mikropların) neden olduğu ciddi enfeksiyonların tedavisinde

kullanılan bir antibiyotiktir. Bu ...