TIENAM IV 500 MG 1 FLAKON - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

TIENAM 500 mg/500 mg İnfüzyonluk Çözelti için Toz

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin maddeler:

Her bir flakon steril olarak 500 mg imipenem anhidr'e eşdeğer imipenem monohidrat ve

500 mg silastatine eşdeğer silastatin sodyum içerir.

Yardımcı maddeler:

Her bir flakon yaklaşık 1.6 mEq sodyuma (yaklaşık 37.6 mg) eşdeğer sodyum bikarbonat

içerir.

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORMU

İnfüzyon solüsyonu için toz

Beyaz ila açık sarı toz.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

TIENAM I.V., aşağıdaki mikroorganizmaların duyarlı suşlarının neden olduğu ciddi

enfeksiyonların tedavisinde endikedir:

• Alt solunum yolu enfeksiyonları: Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten suşlar),

Acinetobacter türleri, Enterobacter türleri, Escherichia coli, Haemophilus influenzae,

Haemophilus parainfluenzae*, Klebsiella türleri, Serratia marcescens.

• Üriner sistem enfeksiyonları (komplikasyonlu ve komplikasyonsuz): Enterococcus

faecalis, Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten suşlar)*, Enterobacter türleri,

Escherichia coli, Klebsiella türleri, Morganella morganii*, Proteus vulgaris*, Providencia

rettgeri*, Pseudomonas aeruginosa.

• İntra-abdominal enfeksiyonlar: Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus (penisilinaz

üreten suşlar)*, Staphylococcus epidermidis, Citrobacter türleri, Enterobacter türleri,

Escherichia coli, Klebsiella türleri, Morganella morganii*, Proteus türleri, Pseudomonas

aeruginosa, Bifidobacterium türleri, Clostridium türleri, Eubacterium türleri, Peptococcus

türleri, Peptostreptococcus türleri, Propionibacterium türleri*, B. fragilis dahil Bacteroides

türleri, Fusobacterium türleri.

• Jinekolojik enfeksiyonlar: Enterococcus faecalis, Staphylo...