TETRADOX 100 MG 14 KAPSUL - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

TETRADOX 100 mg Kapsül

Ağızdan alınır.

Etkin madde: 100 mg doksisiklin baza eşdeğer doksisiklin hiklat içerir.

Yardımcı maddeler: Magnezyum stearat, mısır nişastası, sodyum lauril sülfat; kapsülünde

siyah demir oksit, titanyum dioksit, sarı demir oksit, patent mavisi, su ve jelatin bulunur.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. TETRADOX nedir ve ne için kullanılır?

2. TETRADOX’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TETRADOX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TETRADOX’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. TETRADOX nedir ve ne için kullanılır ?

TETRADOX, bakteri denilen mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklarda kullanılan bir

antibiyotiktir. TETRADOX’un etkin maddesi olan doksisiklin, bakterilerin protein yapımlarını

bozarak üremelerinin durmasına neden olur.

TETRADOX’un içinde 100 mg doksisiklin bulunmaktadır. Kapağı siyah, gövdesi yeşil sert kapsül

içinde sarı toz görünümündedir. Bir kutunun içinde 14 kapsül bulunur.

TETRADOX, duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki çeşitli enfeksiyo...