TETRADOX 100 MG 14 KAPSUL - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

TETRADOX® 100 mg Kapsül

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde Miktarı Eksez doz (%5)

Doksisiklin hiklat 110.864 mg*1 5.543*1

(100 mg doksisiklin baza eşdeğer)

*1 : 902 mcg/mg potens üzerinden hesaplanmıştır.

Yardımcı maddeler Miktarı

Laktoz 82,09 mg*

* Toplam kapsül içi ağırlık 270 mg olacak şekilde aktif madde potensine bağlı olarak laktoz ile

ayarlama yapılır.

Diğer yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Kapsül

Siyah başlıklı, koyu yeşil gövdeli, temiz, parlak, kuru, düzgün, sert jelatin kapsül içinde gözle

görülebilen kirlilik içermeyen, serbest akışkan sarı renkte toz.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

TETRADOX, aşağıda belirtilen Gram-negatif ve Gram-pozitif bakterilerin ve diğer

mikroorganizmaların etken olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir:

• Solunum sistemi: Yersinia pestis, Actinobacillus actinomyecelemcomilam, Haemophilus

influenzae, Diplococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Klebsiella türleri ve Streptokok

türleri (organizmanın duyarlı olduğu gösterilirse) ile gelişen solunum sistemi enfeksiyonlarının

tedavisinde endikedir. Solunum yolu ile alınan şarbonda (aerosolize Bacillus anthracis) maruz

kalma sonrası insidans ve progresyonu azaltmak için kullanılır.

• Ürogenital sistem : Heaemophilus ducrei (yumuşak şankr), Brucella türleri (streptomisin ile

beraber kullanılır), Actinobacillus actinomyecelemcomilam, Enterobacter aerogenes,

Escherichia coli ve Klebsiella türleri ile gelişen ürogenital enfeksiyonlar

• Deri ve yumuşak doku: Yersinia pestis, Francisella tularensis, Bartonella bacilliformis,

Staphylococcus aureus ve B...