PREPLUS B12 75/1 MG 60 EFERVESAN TABLET - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PREPLUS B 75/1 mg efervesan tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Pregabalin 75,00 mg

Vitamin B 1,00 mg

Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür 60,00 mg

Sodyum hidrojen karbonat 892,99 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Efervesan tablet.

Pembe renkli, iki tarafı düz, silindirik efervesan tabletler.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

PREPLUS B , B eksikliği saptanan ve gastrointestinal emilim sorunu olmayan hastalarda

- Periferik nöropatik ağrıda,

- Sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlu yetişkin

hastalarda ek tedavi olarak,

- Yaygın anksiyete bozukluğunda,

- Fibromiyalji tedavisinde endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji

PREPLUS B tek başına ya da yiyeceklerle birlikte oral yoldan günlük toplam pregabalin dozu

150-600 mg olacak şekilde alınır.

PREPLUS B aç veya tok karnına alınabilir.

Uygulama sıklığı ve süresi

Nöropatik ağrı

Pregabalin tedavisinin önerilen başlangıç dozu 150 mg/gün’dür. Klinik çalışmalarda 150-600 mg

dozda pregabalin alan hastalarda etkinlik kanıtlanmıştır.

Her bir hastanın yanıtına ve tolere edebilirliğine göre doz 3-7 günlük bir aradan sonra günde iki kez

150 mg’a ve ek bir haftadan sonra günde iki kez 300 mg’a maksimum doza çıkartılabilir.

Nöropatik ağrıda B vitamininin günde 1-4 mg alınması önerilmektedir.

Epilepsi

Pregabalin tedavisine aç ya da tok karnına günde iki kez 75 mg ile başlanması önerilir. Klinik

çalışmalarda 150-600 mg/gün pregabalin alan hastalarda etkinlik kanıtlanmıştır. Pregabalinin

etkinliği ilk hafta içinde görülür. Ancak, her bir hastanın yanıtına...