PREPLUS B12 75/1 MG 60 EFERVESAN TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

PREPLUS B 75/1 mg efervesan tablet

Ağız yolu ile alınır.

Etkin madde: Her bir efervesan tablet 75 mg pregabalin ve 1 mg B vitamini içerir.

Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, polietilen glikol, polivinilpirolidon, sukraloz, sitrik asit anhidr,

sodyum hidrojen karbonat ve limon aroması içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz,

çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya

düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PREPLUS B nedir ve ne için kullanılır?

2. PREPLUS B ’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PREPLUS B nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PREPLUS B ’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.PREPLUS B nedir ve ne için kullanılır?

PREPLUS B 14 ve 60 efervesan tablet içeren ambalajlarda sunulan pregabalin ve B vitamini

kombinasyonudur.

PREPLUS B , B vitamini eksikliği saptanan ve mide-bağırsak emilim sorunu olmayan

hastalarda, kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçları ile birlikte ek tedavi

olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarına bağlı ağrının (nöropatik ağrı) tedavisinde, yaygın

anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde ve fibromiyalji (esas olarak kasları ve kasların kemiğe

yapıştığı bölg...