LUSTEC 100 MG 28 FILM TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

LUSTEC® 100 mg fılm tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir film tablet 100 mg sertraline eşdeğer 111.9 mg sertralin HCl içerir.

Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz (E460), dibazik kalsiyum fosfat susuz, sodyum

nişasta glikolat, hidroksipropil selüloz (E463), magnezyum stearat (E572), titanyum dioksit

(El 71), hidroksipropil metil selüloz (E464), polietilen glikol (E152l), polisorbat 80 (E433)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATıNı dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişiselolarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LUSTE~ nedir ve ne için kullanılır?

2. LUSTE~'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LUSTE~ nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LUSTE~'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ı. LUSTEC® nedir ve ne için kullanılır?

LUSTEC®, beyaz renkli, oblong, bir yüzü çentikIi film tablettir. Her tablet etkin madde olarak

i 00 mg sertraline eşdeğer sertralin H CL içerir. 14 ve 28 film tabletlik biisterler ile kullanıma

sunulmaktadır.