LUSTEC 100 MG 28 FILM TABLET - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

ı. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LUSTEC® 100 mg film tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Sertralin HCl 111.900 mg (100 mg sertraline eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Sodyum nişasta glikolat 10.50 mg

Yardımcı maddeler için 6.1' e bakınız.

3. FARMASÖTİKFORM

Film tablet.

Beyaz renkli, oblong ve bir yüzü çentikli film tablet.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

LUSTEC®, depresyon ile birlikte görülen anksiyete semptomları da dahilolmak üzere, depresyon

tedavisinde, hastalarda mani hikayesi olsun veya olmasın, endikedir. Tatminkar bir cevabı

takiben, LUSTEC® tedavisine devam edilmesi, depresyonun başlangıç epizodunun nüksünün

veya yeni depresyon epizodlarının oluşmasının engellenmesinde etkilidir.

LUSTEC®, obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde endikedir. Başlangıçtaki yanıtı takiben

obsesif kompulsif bozukluğun uzun süreli tedavisinde, LUSTEC®'in, 2 yıla kadar devamlı

etkililiği, güvenliliği ve tolerabilitesi gösterilmiştir.

LUSTEC®, obsesif kompulsif bozukluğu olan 6 yaşından büyük pediyatrik hastaların tedavisinde

de endikedir.

LUSTEC®, agorafobi ile beraber seyreden panik bozukluğu dahilolmak üzere, panik bozukluğu

tedavisinde endikedir.

LUSTEC®, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) tedavisinde endikedir.

1/29 LUSTEC®, sosyal fobinin (sosyal anksiyete bozukluğu) tedavisinde endikedir. Tatminkar bir

cevabı takiben, LUSTEC® tedavisine devam edilmesi, sosyal fobinin başlangıç epizodunun

nüksünün engellenmesinde etkilidir.

LUSTEC®, premenstrüel disforik bozukluk (PMDB) tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozolojiluygulama sıklığı ve süresi:

LUSTEC®, sabah veya akşam günde tek doz halinde verilmelidir.

Tedavinin Başlangıcı:

Depresyon ve Obsesif Kompulsif Bozukluk - ...