JAKAVI 10 MG 56 TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

JAKAVI 10 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir tablet 10 mg ruksolitinib serbest bazına karşılık gelen 13,2 mg

ruksolitinib fosfat içerir.

Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat, koloidal susuz silika,

sodyum nişasta glikolat (Tip A), hidroksipropilselüloz, povidon, laktoz monohidrat (sığır

kaynaklı)

▼Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan

etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz .

• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. JAKAVI nedir ve ne için kullanılır?

2. JAKAVI kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. JAKAVI nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. JAKAVI’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. JAKAVI nedir ve ne için kullanılır?

JAKAVI ruks...