IMOVANE 7.5 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET) - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

İMOVANE 7.5 mg Film Tablet

Ağız yolu ile alınır.

- Etkin madde: Her bölünebilen film kaplı tablette 7.5 mg zopiklon içerir.

- Yardımcı maddeler: Laktoz, dibazik kalsiyum fosfat, mısır nişastası, sodyum

karboksimetil nişasta, magnezyum stearat, hidroksipropilmetil selüloz ve White Opa

Sprey içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kisisel olarak sizin için reçete edilmistir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. İMOVANE nedir ve ne için kullanılır?

2. İMOVANE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. İMOVANE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. İMOVANE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. İMOVANE nedir ve ne için kullanılır?

İMOVANE, beyin üzerine etki ederek uyku getiren (hipnotik) bir ilaçtır. Uykuya dalmada

güçlük çeken, gece sık sık uyanan, sabah uykusunu alamadan uyanan, bazı olaylar, durumlar

ya da hastalıklar nedeniyle uyku sorunu olan hastaların kısa süreli tedavisinde kullanılabilir.

Blister içerisinde, oval, beyaz renkli, bir tarafı çentikli 7.5 mg zopiklon içeren film kaplı tabletler

halinde ağız yolundan uygulanan bir ilaçtır.

İMOVANE, 20 film kaplı tablet içeren ambalajlarda takdim edilmektedir.

İMOV...