GRAVIS 5 MG 6 FILM TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

GRAVİS 5 mg film tablet

Ağız yoluyla alınır.

- Etkin madde : 5 mg zolmitriptan

- Yardımcı maddeler: Laktoz (susuz), Mikrokristalin selüloz (Avicel PH 102), Sodyum

nişasta glikolat, Magnezyum stearat, Opadry II Pink 31F24886

Opadry II Pink 31F24886; Laktoz monohidrat, Hidroksipropil metilselüloz 2910,

Titanyum dioksit, Polietilen glikol 4000, Kırmızı demir oksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GRAVİS nedir ve ne için kullanılır?

2. GRAVİS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GRAVİS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GRAVİS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. GRAVİS nedir ve ne için kullanılır?

GRAVİS pembe renkte, yuvarlak, bir yüzü çentikli film tablettir.

GRAVİS film tablet 3, 6 ve 18 tabletlik ambalajda sunulmaktadır.

GRAVİS, 5HT agonistleri olarak adlandırılan ilaç sınıfına ait bir ilaçtır. Migren ataklarının

tedavisinde kullanılır. Bu grup ilaçlar migren...