GRAVIS 2,5 MG 3 FILM TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

GRAVİS 2.5 mg film tablet

Ağız yoluyla alınır.

- Etkin madde : 2.5 mg zolmitriptan

- Yardımcı maddeler: Laktoz (susuz), Mikrokristalin selüloz (Avicel PH 102), Sodyum

nişasta glikolat, Magnezyum stearat, Opadry II Yellow 33G22265.

Opadry II Yellow 33G22265; Laktoz monohidrat, Hidroksipropil metilselüloz 6 cp,

Titanyum dioksit, Polietilen glikol 3000, Sarı demir oksit, Triacetin, Ponceau 4R,

FD&C Blue No:2.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GRAVİS nedir ve ne için kullanılır?

2. GRAVİS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GRAVİS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GRAVİS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. GRAVİS nedir ve ne için kullanılır?

GRAVİS sarı renkte yuvarlak film kaplı tabletir.

GRAVİS film tablet 3 tabletlik ambalajda sunulmaktadır.

GRAVİS, 5HT agonistleri olarak adlandırılan ilaç sınıfına ait bir ilaçtır. Migren ataklarının

tedavisinde kullanılır. Bu g...