FANHDI 500 IU 1 FLAKON - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

FANHDI 500 I.U./10 mL I.V. enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon

Damar içine uygulanır.

Steril, apirojen

Etkin madde: Her flakon 500 I.U. insan koagülasyon faktörü VIII içerir. Flakonun her 1

ml’si 50 I.U. insan koagülasyon faktörü VIII içerir.

Yardımcı maddeler: Histidin, insan albümini, arjinin, enjeksiyonluk su

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak

belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı

olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna

bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz,

çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FANHDI nedir ve ne için kullanılır?

2. FANHDI kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FANHDI nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FANHDI’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. FANHDI nedir ve ne için kullanılır?

FA...