EPIZONYA 25 MG KAPSUL (28 KAPSUL) - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

EPİZONYA 25 mg kapsül

Ağızdan alınır.

Etkin maddeler: Her bir kapsül 25 mg zonisamid içerir.

Yardımcı madde(ler): Sodyum lauril sülfat, mikrokristalin selüloz PH 101, hidrojene bitkisel

yağ tip 1, titanyum dioksit (E171), jelatin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EPİZONYA nedir ve ne için kullanılır?

2. EPİZONYA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EPİZONYA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EPİZONYA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. EPİZONYA nedir ve ne için kullanılır?

EPİZONYA 25 mg kapsül, baskısız, beyaz sert jelatin kapsül (Kapsül No.:4) içerisinde beyaz

beyaza yakın toz içeren kapsüldür. Her bir ambalajında 14 veya 28 adet kapsül bulunur.

Antiepileptik bir ilaç olan zonisamid içerir.

EPİZONYA, bütün beyni etkileyen (ikincil jeneralizasyon) nöbetlerin takip ettiği veya

etmediği, beynin bir tarafını etkileyen (parsiyel nöbet) nöbetlerin tedav...