EMOCLOT DI 500 IU 1 FLAKON - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

EMOCLOT 500 IU/10 mL infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü

Damar içine uygulanır.

Steril

Etkin madde: Dondurularak kurutulmuş insan plazma kaynaklı pıhtılaşma Faktör VIII

500 IU. EMOCLOT ’ın spesifik aktivitesi yaklaşık 80 IU/mg proteindir.

Yardımcı maddeler: Tribazik sodyum sitrat, sodyum klorür, glisin, kalsiyum klorür,

enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EMOCLOT nedir ve ne için kullanılır?

2. EMOCLOT’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EMOCLOT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EMOCLOT’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. EMOCLOT nedir ve ne için kullanılır?

• EMOCLOT insan plazmasından elde edilen bir kan pıhtılaşma Faktör VIII çözeltisidir.

Faktör VIII antihemorajik (kanamayı önleyen) etkisi olan bir proteindir.

• EMOCLOT enjeksiyon için toz ve çözücü içerir. Toz içeren tip I elastomer kapaklı

nötral tip I...