COMBICID IM-IV 1000 MG 1 FLAKON - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

COMBİCİD 1 g IM/IV enjektabl flakon

Damar içine / Kas içine uygulanır.

Steril- Apirojen

- Etkin madde: Her flakon 1000 mg ampisilin (ampisilin sodyum olarak) ve 500 mg

sulbaktam (sulbaktam sodyum olarak) içerir.

- Yardımcı maddeler: Her çözücü ampul; enjeksiyonluk su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. COMBİCİD nedir ve ne için kullanılır?

2. COMBİCİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. COMBİCİD nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. COMBİCİD’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. COMBİCİD nedir ve ne için kullanılır?

COMBİCİD penisilin antibiyotikleri adı verilen ilaç grubuna aittir. Ampisilin ve sulbaktam

isimli iki aktif maddenin bileşimidir. Sulbaktam penisiline dirençli bakterilere karşı etkinlikte

ampisiline yardım eder.

COMBİCİD enjeksiyon için beyaz-beyazımsı kristalize toz içeren 1 flakonda sunulmaktadır.

COMBİCİD duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu sinüzit (yüz kemiklerinin içindeki

hava boşluklarının iltihabı), otitis media (orta kulak iltihabı), epiglottit (nefes borusu

kapakçı...