COMBICID IM-IV 1000 MG 1 FLAKON - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

COMBİCİD 1 g IM/IV enjektabl flakon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Flakon:

1000 mg ampisiline eşdeğer ampisilin sodyum ve 500 mg sulbaktama eşdeğer sulbaktam

sodyum içerir.

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1’ e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Beyaz-beyazımsı kristalize toz

Enjektabl toz içeren flakon ve çözücü sıvı

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

COMBİCİD duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda endikedir. Tipik

endikasyonları arasında sinüzit, otitis media, epiglottit, bakteriyel pnömoniler dahil üst ve alt

solunum yolu enfeksiyonları; idrar yolu enfeksiyonları ve piyelonefrit; peritonit, kolesistit,

endometrit ve pelvik selülit dahil intraabdominal enfeksiyonlar; bakteriyel septisemi; deri,

yumuşak doku, kemik ve eklem enfeksiyonları ve gonokok enfeksiyonları bulunur.

COMBİCİD abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan ve periton kontaminasyonu

ihtimali olan hastalarda post operatif yara enfeksiyon insidansını azaltmak üzere perioperatif

olarak da kullanılabilir. Post operatif sepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğin sonlandırılması veya

sezaryen ameliyatı sonrası COMBİCİD profilaktik olarak kullanılabilir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Aşağıdaki dilüsyonlar uygulanabilir:

Ampisilin+Sulbaktam Toplam doz Ambalaj Lidokain Maksimum son

Eşdeğer Dozlar (mg) (mg) (flakon) miktarı (mL) konsantrasyon (mg/mL)

250+125 375 10 mL 0.8 250+125

500+250 750 10 mL 1.6 250+125

1000+500 1500 20 mL 3.2 250+125

2000+1000 3000 20 mL 6.4 250+125

1 / 10

İntravenöz uygulama:

COMBİCİD enjeksiyonluk steril su veya uyumlu olduğu bir solüsyonla sulandırılmalıdır (bk...