CLOPIXOL DEPOT 200 MG 1 AMPUL - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

CLOPIXOL®DEPOT 200 mg/ml IM enjeksiyonluk çözelti

Steril

Kas içine uygulanır.

Etkin madde: 1 ml CLOPIXOL DEPOT, 144,4 mg zuklopentiksole eşdeğer 200 mg

zuklopentiksol dekanoat içerir.

Yardımcı maddeler: İnce bitkisel yağ (orta zincir trigliseridleri)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı

kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CLOPIXOL DEPOT nedir ve ne için kullanılır?

2. CLOPIXOL DEPOT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CLOPIXOL DEPOT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CLOPIXOL DEPOT’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CLOPIXOL DEPOT nedir ve ne için kullanılır?

CLOPIXOL DEPOT 200 mg/ml zuklopentiksol dekanoat içerir. Berrak, soluk sarı bir

sıvıdır. CLOPIXOL DEPOT enjeksiyonluk çözelti; 1 ml (200 mg)’lik renksiz cam

ampuller içinde, karton kutularda sunulur.

CLOPIXOL DEPOT “antipsikotikler” veya “nöroleptikler” olarak bilinen ilaç grubuna

dahildir. Bu ilaçlar beynin beli...