CLOPIXOL DEPOT 200 MG 1 AMPUL - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CLOPIXOL® DEPOT 200 mg/ml IM enjeksiyonluk çözelti

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde: 1 ml çözelti, 200 mg zuklopentiksol dekanoat içerir.

Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddelerin tam listesi için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORMU

Enjeksiyonluk çözelti.

Berrak, sarımsı renkli, pratik olarak partikül içermeyen yağlı çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Şizofreninin ve özellikle, halüsinasyonlar, hezeyanlar ve düşünce bozuklukları, ajitasyon,

huzursuzluk, düşmanlık ve saldırganlık duyguları gibi semptomlarla kendini gösteren diğer

psikozların idame tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji /uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler:

Doz ve enjeksiyonlar arası süre, psikotik semptomların en az yan etkiyle maksimum şekilde

önlenmesi amacıyla, her hasta için bireysel olarak ayarlanmalıdır.

İdame tedavisinde, doz aralığı genellikle, iki - dört haftada bir 200-400 mg (1-2 ml) şeklindedir.

Bazı hastalar daha yüksek doza veya dozlar arasında daha kısa süreye ihtiyaç duyabilir. 2 ml’yi aşan

enjeksiyon hacimleri iki enjeksiyon yerine paylaştırılmalıdır.

Oral zuklopentiksol veya i.m. zuklopentiksol asetat kullanımından zuklopentiksol dekanoatla idame

tedavisine geçerken şu kurallara uyulmalıdır:

1) Oral zuklopentiksolden zuklopentiksol dekanoata geçiş:

Günlük x mg oral doz = 8x mg dekanoat, her 2 haftada bir.

Günlük x mg oral doz = 16x mg dekanoat, her 4 haftada bir.

Oral zuklopentiksole, ilk enjeksiyon sonrasındaki ilk hafta içinde doz azaltılarak devam edilmelidir.

1 2) Zuklopentiksol asetattan zuklopentiksol dekanoata geçiş:

Zuklopentiksol asetatın (100 mg) son enjeksiyonuyla birlikte 200–400 mg (1–2 ml) zuklopentiksol

dekanoat 200 mg/ml kas içine enjeksiyonl...