CLOPIXOL ACUPHASE 50 MG 1 AMPUL - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

CLOPIXOL-ACUPHASE® 50 mg/ml IM enjeksiyonluk çözelti

Steril

Kas içine uygulanır.

Etkin madde: 1 ml’de 45,25 mg zuklopentiksole eşdeğer 50 mg zuklopentiksol asetat

içerir.

Yardımcı maddeler: İnce bitkisel yağ (orta zincir trigliseridleri)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı

kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CLOPIXOL-ACUPHASE nedir ve ne için kullanılır?

2. CLOPIXOL-ACUPHASE’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CLOPIXOL-ACUPHASE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CLOPIXOL-ACUPHASE’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CLOPIXOL-ACUPHASE nedir ve ne için kullanılır?

CLOPIXOL-ACUPHASE berrak, soluk sarı renkli bir sıvıdır. İçinde 1 ml (50 mg)’lik

renksiz cam ampul bulunan karton kutuda sunulmaktadır.

CLOPIXOL-ACUPHASE “antipsikotikler” veya “nöroleptikler” olarak bilinen ilaç

grubuna dahildir. Bu ilaçlar beynin belirli bölgelerindeki sinir yolaklarına etki ederek,

hastalığınızın bel...