CLOPIXOL 20 MG 20 ML DAMLA - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

CLOPIXOL® 20 mg/ml oral damla, çözelti

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her 1 ml (20 damla) 20 mg zuklopentiksole eşdeğer 23,64 mg

zuklopentiksol dihidroklorür içerir (1 damla = 1 mg zuklopentiksol).

Yardımcı maddeler: Etanol, su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı

kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CLOPIXOL nedir ve ne için kullanılır?

2. CLOPIXOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CLOPIXOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CLOPIXOL’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CLOPIXOL nedir ve ne için kullanılır?

CLOPIXOL 20 mg/ml oral damla, çözelti; berrak, hemen hemen renksiz veya sarımsı bir

çözeltidir. Kokusu yoktur ve tadı hafif acıdır. 20 ml’lik damlalıklı kahverengi cam şişede

sunulur.

CLOPIXOL “antipsikotikler” veya “nöroleptikler” olarak bilinen ilaç grubuna dahildir. Bu

ilaçlar beynin belirli bölgelerindeki sinir yolaklarına etki ederek, hastalığınızın belirtilerin...