CLOPIXOL 20 MG 20 ML DAMLA - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CLOPIXOL® 20 mg/ml oral damla, çözelti

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde: Her 1 ml damla 20 mg zuklopentiksol’e eşdeğer 23,64 mg zuklopentiksol

dihidroklorür içerir. 1 damla = 1 mg

Yardımcı madde(ler):

Etanol (her 1 ml damla) 120 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORMU

Oral damla, çözelti.

Berrak, hemen hemen renksiz veya sarımsı renkte çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Akut ve kronik şizofreni ile özellikle halüsinasyonlar, hezeyanlar ve düşünce bozuklukları ile

birlikte ajitasyon, huzursuzluk, düşmanlık duyguları ve saldırganlık gibi semptomlarla kendini

gösteren diğer psikozlarda endikedir.

Manik depresif hastalığın manik fazında endikedir.

Ajitasyon veya diğer davranış bozukluklarının eşlik ettiği mental retardasyonda endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler:

Doz, hastanın durumuna göre bireysel olarak ayarlanmalıdır. Genel olarak, önce küçük dozlarla

başlanmalı ve tedavi yanıtına göre mümkün olan en hızlı şekilde optimal etkili seviyeye

yükseltilmelidir. İdame dozu genellikle tek doz olarak yatmadan önce verilebilir.

Akut şizofreni ve diğer akut psikozlar. Şiddetli akut ajitasyon durumları. Mani.

Genellikle günde 10–50 mg (10-50 damla). Orta ve şiddetli vakalarda ilk başta 20 mg/gün (20

damla/gün). Gerekirse, her 2–3 günde bir 10–20 mg (10-20 damla) arttırılarak günde 75 mg (75

damla) veya daha fazla doza çıkılır. Bir defalık maksimum doz 40 mg (40 damla) ve günde toplam

150 mg’dır (150 damla).

Kronik şizofreni ve diğer kronik psikozlar

İdame dozu genellikle günde 20–40 mg’dir (20-40 damla).

Zeka geriliği olan hastalarda ajitasyon

Günde 6–20 mg (6-20 damla). Gerekir...