CABOMETYX 40 MG FILM KAPLI TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

CABOMETYX 40 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

- Etkin madde: Her film kaplı tablette 40 mg kabozantinibe eşdeğer 50,69 mg

kabozantinib (S)-malat bulunur.

- Yardımcı madde(ler): Mikrokristalin selüloz, laktoz (susuz) (sığır sütünden elde edilir),

hidroksipropil selüloz, kroskarmelloz sodyum, kolloidal silikon dioksit (susuz),

magnezyum stearat, Opadry Sarı (Hipromelloz 2910, titanyum dioksit (E171), triasetin,

sarı demir oksit (E172))

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan

etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya

düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CABOMETYX nedir ve ne için kullanılır?

2. CABOMETYX ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CABOMETYX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CABOMETYX ’in saklanması