C-VITAS 500 MG/5 ML COZELTI ICEREN 5 AMPUL - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

C-VİTAS 500 mg/5 mL çözelti içeren ampul

Kas içine, damar içine veya deri altına uygulanır.

Steril-Apirojen

Etkin maddeler: Her bir ampul (5 mL) 500 mg C Vitamini (askorbik asit) içerir.

Yardımcı maddeler: Metil paraben (E218), propil paraben (E216), sodyum hidroksit,

enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. C-VİTAS nedir ve ne için kullanılır?

2. C-VİTAS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. C-VİTAS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. C-VİTAS’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. C-VİTAS nedir ve ne için kullanılır?

Her ampul 500 mg C vitamini içerir.

C-VİTAS 5 mL'lik şeffaf cam ampuller içerisinde, her kutuda 5 adet ampul içeren ambalajlarda

sunulur.

C-VİTAS, C Vitamininin akut eksikliğinde veya ağızdan kullanımının mümkün olamadığı

durumlarda (örneğin yara iyileşmesi, yanıklar, iltihap oluşturan mikrobik hastalıklar, travma,

ti...