ANSIOX 0,5 MG 30 TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ANSİOX® 0,5 mg tablet

Ağızdan alınır.

- Etkin madde: Her bir tablet 0,5 mg Alprazolam içerir.

- Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı sütten elde edilir), mikrokristal

selüloz, povidon (K25), krospovidon (A), magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir,, başkalarına vermeyiniz.

- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ANSİOX® nedir ve ne için kullanılır?

2. ANSİOX® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ANSİOX® nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ANSİOX®’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ANSİOX® nedir ve ne için kullanılır?

ANSİOX® 30 tablet içeren ambalajda bulunur. ANSİOX® beyaz renkli, yuvarlak, bikonveks,

bir yüzü çentikli, diğer yüzünde “0,5” yazılı tablettir.

ANSİOX® etkin madde alprazolamı içeren bir sakinleştiricidir. Alprazolam,

benzodiazepinler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Benzodiazepinler, beyindeki

kimyasal aktiviteyi etkileyerek uyku getirir, kaygı ve endişeyi ...