ANSIOX 0,5 MG 30 TABLET - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ANSİOX® 0,5 mg tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde: Alprazolam 0,5 mg

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı sütten elde edilir) 71,8 mg

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Tablet.

Beyaz renkli, yuvarlak, bikonveks, bir yüzü çentikli, diğer yüzünde “0,5” baskılı tabletler.

Çentiğin amacı tabletin kolayca bölünebilir olması içindir fakat ilacın eşit dozlara bölünmesi

anlamına gelmemektedir, hastanın yutmasını kolaylaştırmak içindir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Anksiyete bozuklukları

Şiddetli anksiyete belirtilerinin kısa süreli giderilmesi için kullanılır.

Anksiyete bozukluğunda etkinliğini gösteren plasebo kontrollü çift kör çalışmaların süresi 4

ayla sınırlıdır. Doktor her hasta özelinde ilacın yararlılığını düzenli olarak kontrol etmelidir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

Yeşil reçete ile satılır.

Tedavi mümkün olduğunca kısa sürmelidir. Hastanın en fazla 4 haftalık tedavi sonrasında

yeniden değerlendirilmesi ve özellikle de hastanın semptomları ortadan kalkmışsa sürdürülen

tedavi gereksiniminin belirlenmesi önerilmektedir. Toplam tedavi süresi, azaltma süreci de

dahil olmak üzere 8-12 haftayı geçmemelidir.

Bazı vakalarda maksimum tedavi süresini aşan bir uzatma gerekebilir; bu durumda uzatma,

hastanın durumu özel olarak yeniden değerlendirilmeden yapılmamalıdır. Tüm

benzodiazepinlerle olduğu gibi, hekimler uzun süreli kullanımın bazı hastalarda bağımlılığa

yol açabileceğinin farkında olmalıdır.

Belirtilerin şiddetine ve hastanın yanıtına göre her hasta için en uygun ANSİOX® dozu

saptanmalıdır. Aşağıdaki tablodaki dozlar, birçok hastanın gereksinimini karşılayacaktır.

Semptomları kontrol edecek en...