AKELA FORTE % 4 30 GR JEL - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

AKELA® Forte %4 Jel, 40 mg

Haricen uygulanır.

Etkin madde: 1 g jelde 40 mg Eritromisin

Yardımcı maddeler: Etanol %96, Hidroksipropil selüloz (HPC-H), Bütilhidroksitoluen

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI

dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde

doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun

dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. AKELA® nedir ve ne için kullanılır?

2. AKELA ®’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AKELA® nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AKELA®’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. AKELA® nedir ve ne için kullanılır?

AKELA® topikal akne ilaçları grubuna ait tıbbi bir üründür.

AKELA® eritromisin adlı antibiyotik maddeyi içermektedir.

Her kutuda bir adet 30 g jel içeren alüminyum tüp bulunan formda kullanıma sunulmaktadır.

Yüzeyel olarak akne tedavisinde kullanılır.

2. AKELA®’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AKELA®yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 Eğer eritromisine, alkole veya ilacın herhangi bir bileşenine aşırı duyarlıysanız.

AKELA®’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 Eş zamanlı ol...