AKELA FORTE % 4 30 GR JEL - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

AKELA® Forte %4 Jel

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Etkin madde:

1 g jelde 40 mg eritromisin

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Alüminyum tüp içerisinde şeffaf jel.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonları

Topikal akne tedavisi

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji, uygulama sıklığı ve süresi:

AKELA®, orta düzeyde veya şiddetli düzeyde akneli alanlarda sabah-akşam olmak

üzere günde iki kez uygulanır.

Tedavinin başlangıcında %4’lük formülasyonun kullanımı önerilir. En azından 2 aylık

tedaviden sonra, belirgin iyileşme görüldüğünde, %2’lik formülasyon kullanılmaya

başlanabilir. Gerektiğinde AKELA® uzun dönemli kullanılabilir.

Uygulama şekli:

Deriyi tamamen yıkadıktan ve iyice kuruladıktan sonra akneli alana topikal olarak

uygulanır. AKELA®, yalnızca haricen kullanılır. Gözler, burun, oral mukoza ve diğer

mukozal membranlarla temas etmemelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliğine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan kişilerde eritromisin preparatları dikkatli

kullanılmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyon kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

Geriyatrik popülasyon kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

4.3 Kontrendikasyonlar

Eritromisine, alkole veya ilacın formülasyonunda bulunan herhangi bir bileşene karşı

aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

1 / 5

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Eş zamanlı kozmetik preparatların ve/veya peeling kullanımı ile fiziksel ve kimyasal

uyumsuzluklar olması mümkündür.

AKELA® gözler, ...